Ordningsregler för båtuppläggningsområdet:

  • Elstolpar får användas för tillfälligt användande såsom elverktyg och underhållsladdningen helg då och då - inte för att hålla båten frostfri medelst värmefläkt.

  • Stäng av vattenkranen när du inte använder vattnet.

  • Släng sopor på anvisad plats. Brännbart i containern vid mastskjulet, wellpapp i blå containern vid kajen, skrot (ljusblå container) och batterier (plastboxen) under taket bredvid miljöstationen och farligt avfall i ECO Simplex-containern som nu mer är upplåst dygnet runt. Glöm inte att ställa ditt oljefilter på avrinning! Spillfaten är på märkta med vad som får hällas däri.

  • Efter sjösättning ska din båtplats städas. Du får lämna kvar vagga/vagn/bockar och ordentligt surrad täckning, ingenting annat. Om vi måste städa din plats debiteras 760,00 kr per påbörjad timme.
  • Din vinterförvaringsplats disponeras från upptagning till sjösättning. Vid sommarförvaring debiteras halva vinterförvaringskostnaden.

  • Sista sjösättningsdatum är 1/6. Efter detta debiteras ordinarie sjösättningstaxa för din båt.

  • Sjösättning bokas senast en vecka i förväg. Sjösättningsdagar är tisdagar och torsdagar.

  • Tampar och eventuella fendrar ska hänga synligt på plats inför sjösättning, annars stannar båten på land och ny sjösättning får bokas.

  • Du får gärna fixa det sista inför sommaren vid vår brygga, men då det råder platsbrist måste du lämna bryggan senast söndag den veckan din båt sjösattes. Därefter debiteras hamnavgift á 150,00 kr/dygn.

  • Inga regler utan undantag, och om du kontaktar oss i god tid kan vi självklart komma fram till en lösning som passar just dig - ingenting är omöjligt.