Angående personuppgiftshantering:

I och med att nya regler angående personuppgiftshantering träder i kraft den 25:e maj 2018 vill vi härmed delge hur vi lagrar och skyddar era personuppgifter vid eventuell affärsrelation.

Karlsro Marin AB och Arkösunds Marin AB har ett register över sina kunder för att kunna fakturera utförda jobb/vinterförvaring, följa upp servicehistorik och kontakta kunder när reservdelar anlänt eller båtar är klara för leverans. Personuppgifterna består av namn, adress (endast faktureringskunder), telefonnummer och e-mail. Vi delger inte vårt kundregister till någon tredje part.

Önskar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig kontakta vår personuppgiftsansvarige John Jansson på e-mail .