BOKNINGSSYSTEM SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING

15 november 2023

Inför båtsäsongen 2024 kommer vi implementera ett bokningssystem här på hemsidan. Detta kommer att användas både vid bokning av sjösättning på våren, samt upptagning på hösten. Systemet kommer få en egen knapp här på hemsidan där man väljer dag för sjösättning på våren alternativt dag för ankomst till bryggan på hösten Man får sedan en mailbekräftelse när bokningen är mottagen av oss. Vår förhoppning är att vi kommer få en bättre överblick av arbetsbelastningen och därmed kunna hjälpa er kunder på ett bättre och effektivare sätt. 

Vi hoppas att vi varit tydliga i hur bokningen ska genomföras, vilka önskemål vi har från dig som kund samt att de tider vi erbjuder kommer vara tillräckliga. Vi är tacksamma för kommande feedback, både positiv sådan men även det som kan hjälpa oss/systemet att bli bättre. 

Som standard måste en tid anges i bokningssystemet (som alltid kommer vara 9:00), denna kan ni helt bortse från. Som vanligt bokar man en dag för sjösättning. När det gäller upptagning på hösten är vi bara intresserade av vilken dag ni kommer och vilka tjänster ni vill köpa till, så där är själva tidsangivelsen också irrelevant. 

Det kommer komma (eller har redan kommit) ett separat utskick via SMS till alla vinterförvaringskunder och vi kommer försöka vara flitiga med att kommunicera detta vid disken.

Vi förstår om det är en inkörningsperiod på detta men är tacksamma om alla kunder kan använda sig av bokningssystemet i första hand så att både ni och vi kommer in i det! Det är bara att ni hör av er om ni har frågor. 

 

Bildkälla: unsplash.com