BOKNINGSSYSTEM SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING

15 november 2023

Inför säsongen 2024 kommer vi implementera ett bokningssystem här på hemsidan. Detta kommer att användas både vid bokning av sjösättning på våren, samt upptagning på hösten. Systemet kommer få en egen flik här på hemsidan där man väljer dag för sjösättning på våren alt dag/vecka för ankomst till bryggan på hösten och sedan får man en mailbekräftelse när bokningen är mottagen av oss. Vår förhoppning är att vi kommer få en bättre överblick av arbetsbelastningen och därmed kunna hjälpa er kunder på ett bättre och effektivare sätt. 

Vi hoppas att vi kommer vara tydliga i hur bokningen ska genomföras, vilka önskemål vi har från dig som kund samt att de tider vi erbjuder kommer vara tillräckliga. Vi är tacksamma för kommande feedback, både positiv sådan men även det som kan hjälpa oss/systemet att bli bättre. 

Det kommer komma ett separat utskick via SMS till alla vinterförvaringskunder och vi kommer försöka vara flitiga med att kommunicera detta vid disken. Vi förstår om det är en inkörningsperiod på detta men är tacksamma om alla kunder kan använda sig av bokningssystemet i första hand! Det är bara att ni hör av er om ni har frågor.