Båtuppläggning

Här finns plats för cirka 200 båtar, på inhägnat och bevakat område.

Vi ombesörjer:

  • Upptagning
  • Tvätt
  • Vinterkonservering
  • Service
  • Sjösättning till våren m.m.

Vi kan erbjuda allt från endast förvaring till en helhetslösning där du hämtar din båt körklar vid vår brygga på våren. Vi har egen lyftkapacitet på upp till 10 ton men ombesörjer även tyngre lyft.

Kontakta oss för bokning och prisuppgift. 

Kvadratmeterpriser för båtuppläggning

Utomhus 170,00 kr/kvm

Kalltält 300,00 kr/kvm 

Frostfritt (min +5 grader) 525,00 kr/kvm

Varmt (min +15 grader) 650,00 kr/kvm 

Bevaknings, larm och kameraövervakningsavgift tillkommer om 400 kr/år. Bottentvätt utföres av oss på spolplatta. Hanteringsavgift och hyra av pallningsmaterial kan tillkomma. Ev täckning ombesörjs av dig som kund. Vid förvaring ute eller i kalltält ingår sjösättning och upptagning upp till 3 ton. Kontakta oss för en fullständig offert! 

Räkneexempel; Du har en Uttern D55 som är 5,5 meter lång och 2,2 m bred. Du vill ligga utomhus på din egen uppställningsvagn och därför ingår ju upptagning och sjösättning och ingen kostnad för pallning debiteras. Vi lägger till 0,5 m på längd och bredd för utrymme mellan båtarna. Bottentvätt tillkommer (90 kr/meter).  

6 m x 2,7 m = ca 16 kvm x 170 kr = 2 720 + 400 = 3 120,00. 

Sjösättnings- och upptagningspriser för vinterförvaringskunder

Upptagning/sjösättning med truck (Karlsro, max 3 ton) 100,00 kr/meter

Upptagning/sjösättning med svängkran (Arkösund, max 5 ton) 100,00 kr/meter

Upptagning/sjösättning med mobilkran (Karlsro, max 10 ton) 150,00 kr/meter

Upptagning/sjösättning med med inhyrd tungkran (Karlsro, över 10 ton) 200,00 kr/meter elr enligt offert

Slipdragning (Arkösund, max 30 ton) 150,00 kr/meter plus timdebitering (940,00 kr/tim)

OBS! Dessa priser gäller för båtar som varit vinterförvarade hos oss. Utifrån kommande båtar debiteras minimum 1 500,00 kr (lyft + hanteringsavgift) för sjösättning eller upptagning. 

Efter 1/11 och innan siste februari debiteras utejobb såsom sjösättning/upptagning och båthantering med 25% extra.